👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Pp Litteraturhistoria åk 9

Skapad 2016-04-29 10:36 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om litteraturen genom tiderna.
Grundskola 9 Svenska
Hur har texter och litteratur sett ut under olika tider och vad kan det bero på att det över tid sett så olika ut? Varför har några särskilda författare blivit mer kända än andra och vad kan vi lära oss av historien för att förstå vår nutida litteratur och eventuellt sia om framtiden? Utifrån UR-serien "Hej Litteraturen!", utvalda textutdrag och ett grupparbete ska ni fördjupa er i olika litterära epoker, några kända verk och författare - från forntiden till postmodernismen. Därefter kommer vi läsa Karin Boyes Kallocain och se på en

Innehåll

Innehåll:

Vi inleder med en snabbgenomgång av de litterära epokerna för att därefter i grupp fördjupa oss i de olika epokerna. Grupperna presenterar sin epok för klassen. Därefter läser vi Karin Boyes Kallocain, både i helklass och enskilt, och bearbetar och analyserar innehåll och form. 

Se presentationen för arbetsområdet för mer detaljer:

Länk till presentationen

 

Form:

* Kortare lärargenomgångar likt föreläsningar (se länken ovan).

* Grupparbete 

* Läsa och analysera Kallocain av Karin Boye

* Film

 

Bedömning:

1. Gruppresentation

2. Kortare skrivuppgifter (Classroom)

3. Diskussioner i klass (helklass och gruppvis). 

Matriser

Sv
Litteraturhistoria åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Ny aspekt
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ny aspekt
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehålls och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehålls och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang