Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, längd, vikt volym åk 4, 2016

Skapad 2016-04-29 11:32 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik

Här kommer vi bl a prata om olika former, symmetri, omkrets, area och att mäta olika saker. Vad är en trubbig vinkel?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar med alla förmågorna. Kan du beskriva en geometrisk figur så att en kompis vet vilken du menar?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • Kunna namnet på de vanligaste geometriska figurerna, klot, kon, cylinder, pyramid, prisma, rätblock, romb, parallellogram, fyrhörning, femhörning, sexhörning, cirkel, kvadrat, triangel, rektangel,  känna igen dem på en beskrivning och kunna beskriva någon av dem.
 • Kunna rita enkel symmetri.
 • Kunna beräkna enkel omkrets.
 • Känna till vad area är.
 • Veta vad en spetsig, trubbig och rät vinkel är.
 • Kunna mäta och jämföra olika längder, vikter och volymer
 • Kunna göra enkla enhetsomvandlingar.
 • Känna till några äldre måttenheter.


Hur:

 • Du bedömer dig själv och med hjälp av kamrat
 • Läraren gör observationer på hur du arbetar enskilt och i grupp.
 • Diagnoser, muntliga och skriftliga.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer du att arbeta:

 

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Delge de andra dina tankar och strategier.
 • Arbeta ensam i par eller i grupp.
 • Arbeta med lärobok och annat material
 •  praktiskt arbete t ex mäta och väga

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Avsnitt 4

Några ord och begrepp vi använder:
geometri, kvadrat, triangel, rektangel, cirkel, klot, rätblock, kub, kon, pyramid, tetraeder, sidoyta, hörn, kant, sida, spets, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, symmetri, symmetrilinje, area, omkrets,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: