Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemma i Haninge- arbete för en hållbar utveckling

Skapad 2016-04-29 12:57 i Tallen Haninge
Planering inför hösten 2016.
Förskola
Vad finns det för platser för barnen i Haninge? Vilka platser är viktiga för barnen i vår närmiljö? När kan vi besöka de här platserna och hur åker vi dit? Vilka frågorna väcks hos barnen och vad som vi möter fångar barnens intresse? Vilka möter vi när vi besöker platser nära förskolan? Vi har valt att under hösten 2016 arbeta med projektspåret " Hemma i Haninge- arbete för en hållbar utveckling. Syftet är att lära känna vår närmiljö och får tryggheten att vistas där. Syftet är även att barnen få känna att det här är vår hemkommun, Haninge.

Innehåll

Syfte och planering

 • Vilka platser är viktiga för barnen i vår närmiljö?
 • Vilka platser kan vi besöka tillsammans?
 • Hur åker eller går vi dit?
 • Vilka frågorna väcks hos barnen och vad fångar deras intresse?
 • Vilka möter vi besöker platser nära förskolan? 

1. Vi ska besöka t.ex. Kulturhuset, Kommunhuset, Torvalla idrottsplats och andra platserna nära förskolan. Vad är det som väcker barnens intresse, vad blir de nyfikna på och vilka frågor väcks?

2. Vi ska regelbundet besöka och bekanta oss med de här miljöerna samt lära oss att åka på buss. Vad finns i de här miljöerna, vilka möter vi där och hur ska vi beter oss när vi besöker nya platser?

 Vad finns det för platser för barnen i Haninge?

Eskillsparken

Maxinge lekplats

Kulturhuset

Torvalla Idrottsplats

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: