Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdstenen

Skapad 2016-04-29 13:08 i Alprosen Haninge
Bygga drömvär(l)den
Förskola

Starten på vårt projektarbete.

Eftersom barnen redan hade ett stort intresse för rymden och jorden fick vi pedagoger många tankar och idéer när vi skulle bestämma överskriften för vårt projekt. Att våga drömma. Vi ville skapa tillsammans med barnen en egen värld. En fantasivärld, en egen planet någonstans i rymden. Barnen skulle få forma en plats, en planet där vi skulle vilja bo.

De skulle få bestämma hur det skulle se ut, vilka som skulle bo där, skulle det finnas djur och människor? Skulle vår planet vara lik jorden? Tanken var att barnen även skulle få fundera kring viktiga saker som vad man äter och dricker, hur skulle vi bo, hur skulle vi vara mot varandra för att trivas och må bra. Vi behöver lyssna på varandra och bestämma saker tillsammans. Ta hand om varandra och den natur vi lever i.

Vi började vår resa ute i rymden och landade i en fördjupning kring en påhittat berättelse om en rymdsten.

Vi pedagoger kände att vi kunde få in så mycket i projektet som är viktigt för barnen.

Vi kan koppla projektet till läroplanen, trygghetsplanen och våra gemensamma värdeord - hållbarhet och demokrati.

Innehåll

analys

Vi har fortsatt arbeta mycket med barnens olika frågeställningar och intressen kring rymdstenen. Vi har utforskat och lekt med tanken hur det kan låta i rymden, barnen har fått prova på olika instrument. Barnen har också fått rita hur de tror att ljud kan se ut.

Barnen har kommit med många idéer hur vi kan göra kristallerna på rymdstenen.

Vi har fortsatt med att experimentera fram nya saltkristaller som barnen ska få limma fast på stenen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

insatser

I: Dukar fram allt material vi behöver för att kunna göra nya saltkristaller.

P: Tar fram färger och annat material så barnen får måla färdigt rymdstenen.

Alla pedagoger ser till att det finns material och dokumentationer för vår utställning till förskolans dag.

Som avslutning på rymdstensprojektet inför sommaruppehållet tänkte vi pedagoger ha avslutningsfest med barnen och bjuda på lite gott att äta.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: