Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och Valar i Vega

Skapad 2016-04-29 13:47 i Alprosen Haninge
Bygga drömvärlden
Förskola

Plantering, samarbete och naturvetenskapliga undersökanden kopplar vi till våra värdeord Hållbarhet och Demokrati som är en del av det gemensamma projektarbetet "Bygga Drömvär(l)den"

 

Innehåll

Analys

Under projektets gång har vi inne i undersökanden kring vatten. Vattenbord möter ljusbord, vattnets kretslopp och provat olika experiment tex, vulkanen, isballong, ånga. Vi ville ha med barnen på en resa där fantasin fick spelutrymme. Tillsammans med Sjölejonen använde vi oss av en bok om Maja som dyker ner i havet. Vi iscensatte vattenvärldar med hjälp av projektor och youtubefilm med ett korallrev i Egypten. Barnen fastnade och blev intresserade av sköldpaddorna och vi utgick från det och började titta närmare på sköldpaddor. Sagan om sköldpaddan Happy tillkom. Dramalek med barnen där vi åkte till Happys värld. Barnen ville ha kamrater till Happy och två nya kom till avdelningen, en försvann och hittades infrysen i en isballong. Barnen hade fått brev från Island och äventyret satte fart igen....

Under projektets gång har vi tittat närmare på barnens samspel och hamnat i att vi erbjuder barnen olika gruppkonstellationer, träna samarbete på olika sätt, Infört litteratur om turtagande/empati osv. Vi har sett att turtagning inte är lätt och att flertal av barnen vill arbeta självständigt. Frågeställningar har dykt upp som hur gör vi om vi inte kan samarbeta, får man arbeta själv, kan samarbete se olika ut?

Avbildningar i lera

Planterat

Påbörjat skiss samt bygge av sköldpaddshus

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Insatser

Vattenbord:E och U med små grupper

Atelje husbygge: A med barnen Maja S, Oliwer, Tuva, Elsie, Siri

Fortsätter med lera: Alla

Förberedelse för utställning: Alla

Hur förbereder vi Projektavslut och Projektbörjan till hösten?

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: