Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milstensskolan, musik, åk 3

Skapad 2016-04-29 13:53 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 3 Musik
...

Innehåll

Övergripande mål

I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans arbete.

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen
 • Undervisning och examinationen
 • Bedömningen

Mål för undervisningsområdet

Du ska kunna:

spela och sjunga i olika musikaliska former.

spela en enkel melodi på piano och kunna spela ett enkelt trumkomp.


Berätta om vad du hör och tänker på när vi lyssnar på olika slags musik.


Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisning och examination

Så här arbetar vi:

Spela och sjunga


Du kommer att få prova på unison sång, kanon, använda dig av olika rytmer och ljud.

I gemensam sång och spel kommer eleven att få visa sina förmågor i sång och spel.

Vi lyssnar fortlöpande på musik och har samtal om den.

Skapa, gestalta och framställa

Du kommer  i ett grupparbete att få skriva ny text till sången "tjejbaciller" .

Arbetsområde 3

Matriser

Mu
Kunskapsnivå

Rubrik 1

Eleven bedöms nå lägsta kunskapsnivån
Eleven når inte lägsta kunskapsnivån
Elevens kunskapsnivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: