Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik- Blockhusruta

Skapad 2016-04-29 14:27 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Lappteknik med personlig montering
Grundsärskola 5 Slöjd Slöjd

Du lär dig om återbruk och lappteknikens historia. Du kommer jobba med lapptekniken blockhusruta och själv välja färgsammansättning som kan skapa effekter. Din färdiga ruta bestämmer du själv hur du vill montera. Exempel på vad man kan göra är pennfack, kuddfodral, ipadfodral, grytlapp mm. Egna idéer är välkomna.

Innehåll

Mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Kunskapskrav och bedömning

Se bedömningsmatris

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar

Skiss, idéutveckling samt utvärdering i loggbok

Individuellt arbete

Utvärdering/reflektion

Vi dokumenterar arbetet kontinuerligt i loggboken eller muntligt samt utvärderar vid arbetets slut.

Matriser

Sl
Mölndals stad - Slöjd år 1-6 (grundsärskolan)

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdens material och redskap
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **välfungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Använda hantverkstekniker
Eleven kan också **medverka** i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **välfungerande** sätt.
Slöjdens processer
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: