Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på våren

Skapad 2016-05-01 19:31 i Simrislundsskolan Simrishamn
Våren bjuder på många förändringar i vår natur och du kommer att få lära dig mer om några av dem.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Oj, vad mycket som sker och händer i naturen på våren.Visste du att en myra är det starkaste djuret som finns. Kanske inte starkare än en elefant, men om den vore lika stor som en elefant så vore den starkare!!

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du kommer att få lära dig mer om:
myror
fåglar
blommor
träd

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att få lära dig mer om myror, om vad som sker i en myrstack. Du kommer att få söka information och skriva ner några för dig viktiga fakta om myror.

Du kommer att få se en film om fåglar. Du kommer att få välja en fågel som du söker mer information om. Du kommer sedan att få berätta om den för dina klasskamrater.

Du kommer att få välja en vårblomma att läsa om och rita av.

Du kommer att få titta på olika träd som du ska fotografera och diskutera likheter och skillnader med en kamrat.

Vad ska jag kunna?

Jag ska känna till:

Något om vad som sker och händer i en myrstack. Vilka bor där och vad gör de?

Vad som skiljer en stannfågel och en flyttfågel.
Några av begreppen: häcka, revir, ruva och kläckas.

Några vanliga vårblommor exempelvis: tussilago, vitsippa och blåsippa.


Det visar jag genom att:
Jag ritar, fotograferar, skriver och berättar för lärare och klasskamrater.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: