Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion år 4 - vt 2016

Skapad 2016-05-01 21:19 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik

I det här arbetsområdet arbetar vi med addition och subtraktion. Vi blir säkrare på att räkna med uppställning och räknar "ungefär" för att kunna bedöma rimligheten i våra svar.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma
    Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
- addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
- räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
- tecknet för "ungefär lika med"
- använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

Begrepp du ska behärska:
addition, subtraktion, ungefär lika med, fler och färre

Så här kommer vi att arbeta

Eget arbete:
Matteboken kapitel 7 grön kurs och blå eller röd kurs.

Genomgångar kring tallinjen, "ungefär lika med" och repetition av algoritmer för addition och subtraktion.
 

Vi kommer att bedöma...

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: