👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckare och uppfinnare -ett ämnesövergripande arbetsområde

Skapad 2016-05-01 22:05 i Kristinedalskolan Stenungsund
I detta arbetsområde ska du få lära dig om några uppfinningar som betytt mycket för människan och samhället och träna på att söka information och vara källkritisk. Du ska också få träna dig på att göra en presentation med din iPad och att redovisa muntligt.
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik Teknik Biologi Svenska som andraspråk Historia Kemi
Uppfinningar har betytt mycket för världen vi lever i. I detta arbetsområde ska du få lära dig om några upptäckter och uppfinningar som betytt mycket för oss och samhället och träna på att söka information och vara källkritisk. Du ska också få träna dig på att göra en presentation med din iPad och att redovisa muntligt.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta tema är:

 • att se hur teknik har utvecklats och förändrats över tid och att fundera över vad olika teknikval har för konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • att lära er om några historiska och nutida upptäckter inom fysik-, biologi- och/eller kemiområdet och hur de har påverkat människans liv och hur vi då sett/ser på världen.
 • att söka information från olika källor och värdera dessa.
 • att kommunicera i tal och skrift och anpassa detta till mottagaren.

Undervisningens innehåll

I arbetet utvecklar du dina kunskaper om uppfinnare och deras uppfinningar samt om vad dessa har för betydelse för oss.

Du ska även utveckla din förmåga att söka naturvetenskaplig information och att använda informationen i diskussioner samt sammanställa den i en presentation.

Du kommer öva din förmåga att kommunicera, resonera och ta ställning genom att delta i diskussioner.

I samband med detta ska du även få utveckla din förmåga att tänka källkritiskt och att presentera muntligt.

Arbetssätt

Så här kommer du att arbeta: 

Du kommer få lära dig hur man gör när man är källkritisk och hur du kan söka information på internet.  Du kommer söka fakta utifrån några givna frågor som handlar om uppfinningar. Du kommer få sammanställa din information i en presentation. Vi kommer diskutera vilka källor du använt och varför i mindre grupp. Avslutningsvis kommer du få presentera din uppfinning för klasskompisarna.

Bedömning

Under arbetets gång (i diskussioner, i din presentation och vid redovisning av din presentation) kommer jag bedöma Din förmåga att:

 • Samtala, diskutera, ställa frågor och ta ställning kring olika naturvetenskapliga och tekniska frågor och uppfinningar 
 • Söka information och resonera källkritiskt
 • Sammanställa information i en presentation och använda ämnesspecifika ord
 • Redovisa din presentation

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6