Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse & Konstruktion

Skapad 2016-05-02 09:10 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik

I det här arbetsområdet ska vi konstruera (bygga) olika fordon. Vi ska undersöka hur fordonen kan drivas framåt på olika sätt och hur de rör sig när de påverkas av olika krafter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • kunna lösa olika problem som uppstår
 • arbeta själv och tillsammans med dina klasskamrater
 • kunna förklara olika krafter och rörelser, t.ex varför en bil stannar
 • göra egna undersökningar
 • kunna berätta och skriva om det arbete vi gör med våra bilar

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav år 6

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • arbeta tillsammans med dina klasskamrater.
 • följa, förstå och delta i diskussioner
 • bygga efter en ritning
 • dokumentera ditt eget arbete
 • förstå nya ord och begrepp
 • planera och utföra enklare konstruktioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: