Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet, kombinatorik och statistik

Skapad 2016-05-02 11:53 i St Mellby skola Alingsås
Planering för årskurs 6 i sannolikhetslära och övning i att växla mellan de olika representationsformerna decimaltal, bråk och procent.
Grundskola 6 Matematik

Bland det centrala innehållet i kursplanen för matematik i grundskolan står det att ämnet ska innehålla:

 

  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök
  • Enkel kombinatorik i konkreta situationer
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 

Detta innebär att när ni är klara med åk 6 ska vi ha gått igenom, övat och uppnått kunskapskraven för detta. Eftersom jag också är ny lärare på skolan är det här ett området ett bra sätt för mig att få en uppfattning om var ni befinner er och era styrkor.

Innehåll

Sannolikhet

Under arbetets gång kommer vi t.ex. räkna ut hur stor chans det är att en tärning landar på en viss sida, hur stor risk det är att förlora i spel och få en känsla för vad sannolikhet innebär. Vi kommer också att utveckla er taluppfattning och er förmåga att växla mellan olika representationsformer genom att beskriva sannolikhet i procent-, bråk- och decimalform.

 

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, gemensamt arbete och eget arbete. Under genomgångarna kommer vi använda oss av det blå häfte ni fått för att ni ska kunna gå tillbaka och snabbt hitta den information ni behöver för att kunna lösa en uppgift. Vi har redan skrivit ned förklaringar av begrepp i den och kommer även använda den till genomgångar av metoder för att beräkna sannolikhet, kombinatorik, etc. Vi kommer också arbeta med att skriva ned förklaringar och metoder ni själva anser vara viktiga eller som ni stöter på under arbetets gång för att kunna lösa problem på de sätt ni, i varje enskild situation, känner er bekvämast med.

 

Uppdatering: Onsdagen den 4/5 kommer vi, som planerat, avsluta vårt arbete med sannolikhet. Vi kommer dock ha kombinatoriken och statistiken kvar. Därför kommer det här arbetsområdet förlängas ytterligare några veckor. Dessa områden är däremot relativt små och även om ni känner att ni inte är helt säkra med sannolikhetsberäkningar kommer vi att utgå från vårt arbete i sannolikhet inom statistiken och kombinatoriken så kunskaperna hålls färska och utvecklas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: