Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuell samhällsfråga

Skapad 2016-05-02 12:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Nyanlända barn från Afghanistan. Varför flyr de och vad händer med dem?
Grundskola F Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Kokretisering

Undervisning och redovisning

Ett kort avsnitt i samhällskunskap för att nyansera och ge större förståelse för våra nyanlända klasskompisars situation. Vi ser ett avsnitt "Korrespondenterna". Eleverna jobbar vidare i grupper för att ta reda på orsaker till flykt, konsekvenser av den. Redovisning i grupp. Därefter får eleverna en inlämningsuppgift där de använder nyvunnen kunskap och förmåga att resonera. 

Bedömning

Bedömningsgrund framförallt utifrån inlämningsuppgift.

Matriser

Sh
Aktuell samhällsfråga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka samhällsfrågor
Nyanlända flyktingar från Afghanistan
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: