Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2016-05-02 13:24 i Montessoriskolan Falun
Under 5-6 veckor ska du arbeta med att sy ett tyg i Blockhustekniken, där du själv väljer vilket föremål du skall göra av tekniken. Du ska göra några olika skisser där du provar olika färgsättningar och sedan välja att sy en av dem. Du utvärderar sedan din arbetsinsats i din slöjddagbok.
Grundskola 5 Slöjd

Syftet med uppgiften i slöjden

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 

 • använda din skicklighet i en process där tanke och handling samverkar

 • formge och framställa föremål med hjälp av symaskinen

 • att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att du tar din an utmaningar på ett kreativt sätt.

 • förstå och använda dig av slöjdtermer som beskriver arbetsprocessen, olika redskap och slöjdföremålets estetiska uttryck.

 • analysera och värdera arbetsprocessen

Övergripande mål i uppgiften

 • Använda det svenska språket i tal och skrift

 • Lösa problem och att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 • Kunskaper om kulturarvet

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Du kommer att få undervisning i :

 

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Du ska få kännedom om lappteknikens historia och vilka material man vanligtvis använder till olika föremål i denna teknik. Du får kännedom om hur olika mönster o färger kan förstärka varandra. Du får träning i blockhusteknik, maskinsömnad och tränar på olika ämnestermer.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Du ritar, mäter, klipper, skär, nålar, syr, stryker när du gör ditt lapptyg. Du skriver om i ditt arbete i din slöjddagbok och berättar för klassen vad du använt lapptyget till.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: Du tränar dig i hur olika kombinationer av färg och form påverkar föremålets estetiska uttryck.

 • Slöjden i samhället: Vi kommer att tala om hur man hushållat med sina resurser historiskt och i nutid. Lappteknik/återanvändning är ett exempel på resurshushållning.

Läraren kommer att bedöma följande kunskaper i slöjd:

 • Du kan följa olika instruktioner

 • Du kan använda tygsax, phiffikus, knappnålar, symaskin, strykjärn, synål

 • Du kan motivera dina val

 • Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats

Det betyder att du måste:

Anteckna/redovisa regelbundet i din slöjddagbok de idéer/val/ förändringar som du gör.

 

Lycka till med ditt slöjdande!

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: