Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broderi Reliefrya

Skapad 2016-05-02 13:42 i Montessoriskolan Falun
Under 4-6 veckor ska du arbeta med att brodera reliefrya med ullgarn på ylletyg. Du väljer själv hur du vill utforma ditt arbete. Du skall planera ditt arbete i din slöjddagbok och göra en utvärdering av din arbetsinsats när du är färdig.
Grundskola 6 Slöjd

Syftet med uppgiften i slöjden

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 

 • använda din skicklighet i en process där tanke och handling samverkar

 • formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga redskap

 • ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

 • förstå och använda dig av slöjdtermer som beskriver arbetsprocessen och redskap inom broderitekniken

 • analysera och värdera arbetsprocessen

Övergripande mål i uppgiften

 • Använda det svenska språket i tal och skrift

 • Lösa problem och att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 • Använda dig av matematiskt tänkande i vardagslivet

 • Kunskaper om kulturarvet

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Läraren kommer att bedöma följande kunskaper i slöjd:

 • Hur du följer instruktioner, muntliga och i viss mån skriftliga

 • Hur du genomför ditt arbete

 • Hur du hanterar material för att främja en hållbar utveckling

 • Hur du utvecklar din idé

 • Hur du i arbetsprocessen väljer olika alternativ som leder processen framåt

 • Hur du värderar din arbetsinsats

Det betyder att du måste:

Regelbundet anteckna/redovisa i din slöjddagbok de idéer/val/ förändringar som du gör.

 

Lycka till med ditt slöjdande!

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: