Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinsöm

Skapad 2016-05-02 13:55 i Montessoriskolan Falun
Under 4-8 veckor ska du arbeta med ett arbete i maskinsöm som du själv väljer. Det kan vara ett bruksföremål, enkla klädesplagg eller något gosedjur. Rådgör med din lärare. Du ska dokumentera hela arbetet i din slöjddagbok, tala om vilka metoder du valt och varför, samt berätta vad du har lärt dig genom ditt arbete.
Grundskola 6 Slöjd

Syftet med uppgiften i slöjden

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 

 • använda din skicklighet i en process där tanke och handling samverkar

 • formge och framställa maskinsydda föremål

 • att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att du tar din an utmaningar på ett kreativt sätt.

 • förstå och använda dig av slöjdtermer som beskriver arbetsprocessen, redskap och slöjdföremålets estetiska uttryck.

 • analysera och värdera arbetsprocessen

Övergripande mål i uppgiften

 • Använda det svenska språket i tal och skrift

 • Lösa problem och att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 • Kunna använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet

 • Kunskaper om kulturarvet

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

 

Du kommer att få undervisning i :

 

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Du ska få kännedom om måttagning, storleksval, mönsterritning, utlägg av mönster på tyg, trådraks-begreppet, tillägg av sömsmåner, vilka sömmar som används i olika tyger, vikten av att stryka regelbundet när man syr. Du får träning i maskinsöm och tränar på olika ämnestermer. Du försöker följa en skriftlig arbetsbeskrivning.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Du väljer modell från färdigt mönster och/eller egen idé som du formger, överväger och framställer. Du värderar din arbetsinsats och resultatet i ord och bild och dokumenterar det i din slöjddagbok.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: Du tränar dig i att formge olika föremål med hjälp av olika material, färger och former.

 • Slöjden i samhället: Vi kommer att tala om olika material och deras användning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läraren kommer att bedöma följande kunskaper i slöjd:

 • Hur du följer olika instruktioner

 • Hur du väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling

 • Hur du motiverar dina val

 • Hur du utvecklar din idé

 • Hur du i arbetsprocessen väljer olika alternativ som leder processen framåt

 • Hur du värderar din arbetsinsats

 

Det betyder att du måste:

Regelbundet anteckna/redovisa i din planering de idéer/val/ förändringar som du gör.

 

Lycka till med ditt slöjdande!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: