Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bandvävning

Skapad 2016-05-02 14:15 i Montessoriskolan Falun
Under 3-4 veckor ska du arbeta med att komponera och väva ett band i bandgrind Ditt band skall bestå av minst 25 trådar och vävas i en längd av minst 50cm. Du skall montera ditt band till minst ett föremål.(Det långa bandet kan bli ett flertal mindre föremål). Du ska dokumentera hela arbetet och efteråt beskriva varför du valt att göra ditt arbete som gjort.
Grundskola 7 Slöjd
Syftet med uppgiften i slöjden

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 

 • använda din skicklighet i en process där tanke och handling samverkar

 • formge och framställa ett vävt band med hjälp av bandgrind

 • ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att du tar din an utmaningar på ett kreativt sätt.
 • förstå och använda dig av slöjdtermer som beskriver arbetsprocessen, redskap och slöjdföremålets estetiska uttryck.
 • analysera och värdera arbetsprocessen

Övergripande mål i uppgiften

 • Använda det svenska språket i tal och skrift

 • Lösa problem och att omsätta idéer på ett kreativt sätt

 • Kunskaper om kulturarvet

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

 

Du kommer att få undervisning i :

 

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Du ska få kännedom om bandvävningens historia och vilka material man vanligtvis använder till olika föremål i denna teknik. Du får träning i bandvävning och tränar på olika ämnestermer.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Du designar ditt eget band, som du sedan framställer. Du får förslag på och väljer därefter själv hur du monterar bandet till ett föremål. Du värderar din arbetsinsats och resultatet i ord och bild och dokumenterar det i din arbetsplanering/utvärdering.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: Du tränar dig i att formge olika föremål med hjälp av olika material, färger och former.

 • Slöjden i samhället: Vi kommer att tala om bandets användning genom tiderna och hur detta enkla sätt att väva ligger till grund för all framställning av vävda tyger.

Läraren kommer att bedöma följande kunskaper i slöjd:

 • Hur du väljer och beskriver ditt arbete

 • Hur du använder bandgrinden och andra redskap vid monteringen av bandet

 • Hur du väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling

 • Hur du motiverar dina val

 • Hur du utvecklar din idé

 • Hur du i arbetsprocessen väljer olika alternativ som leder processen framåt

 • Hur du värderar din arbetsinsats

 

Det betyder att du måste:

Regelbundet anteckna/redovisa i din planering de idéer/val/ förändringar som du gör.

 

Lycka till med ditt slöjdande!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: