Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söka och värdera källor

Skapad 2016-05-02 14:16 i Gullstensskolan äldre Gullspång
En gruppuppgift där eleverna ska söka och välja ut information om ett givet ämne. Sedan ska de muntligt redovisa vilka källor de har valt att lita på och varför.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Varje dag möts vi av olika sorters information, men vilken information kan vi lita på? Du kommer nu att få arbeta några veckor med temat källkritik. Tänk på att detta är ett arbetsområde som ingår i flera ämnen. Att resonera kring källornas trovärdighet är något som du bör göra dagligen, både i skolan och på fritiden.

Innehåll

Ur läroplan och kursplan

Under arbetet kommer vi arbeta med att utveckla följande förmågor:

 

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetssätt

Lärarledda genomgångar och diskussioner.

Besök av vår skolbibliotekarie Ewa- Lena. Hon kommer att ha en lektion i källkritik på nätet.

Gruppuppgift: Värdera källan (en lektion)

Större gruppuppgift: välja ut och värdera källor. Uppgiften redovisas muntligt.  

 

Presentation av gruppuppgiften

Ni ska i gruppen söka information om ett givet ämne. När ni hittat olika källor om ämnet ska ni göra följande:

 

1. Berätta hur ni gjorde för att söka information om ämnet.

2. Berätta hur ni resonerade kring källornas trovärdighet. Vilka källor valde ni att lita på? Varför? Vilka källor valde ni bort? Varför? (I redovisningen ska ni resonera kring minst tre källor.)

 

Ni får två lektioner till detta. Vi föreslår att ni använder en lektion till att söka fakta och en lektion till källkritiken och hur den ska redovisas. 

 

De två frågorna ska ni redovisa muntligt lektion tre.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din insats i olika diskussioner, både i helklass, under arbetet med gruppuppgiften och under den muntliga redovisningen. Du kommer alltså att få flera tillfällen att visa dina kunskaper inom arbetsområdet.

Respons

Du kommer att få respons på dina uppgifter i en kommentar här på Unikum.

Utvärdering

När vi avslutat arbetsområdet kommer du få utvärdera det genom en anonym enkät. Du får då möjlighet att påverka arbetsområdet för kommande elever, men du får även möjlighet att påverka nästa arbetsområde som du själv kommer att arbeta med.

 

Matriser

Sv SvA
Söka och värdera källor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Samtala & diskutera
Du kan samtala om och diskutera källornas trovärdighet genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera källornas trovärdighet genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera källornas trovärdighet genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: