Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder åk 4

Skapad 2016-05-02 14:24 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi kommer under vårterminen att arbeta med temat Vatten. Vi kommer bland annat att gå igenom och lära oss om hur och varför olika väderfenomen uppstår, lära oss termometern och lära oss om olika klimat.
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi Fysik

Vi kommer under vårterminen att arbeta med temat vatten. Vi kommer bland annat att gå igenom och lära oss om hur och varför olika väderfenomen uppstår, lära oss termometern och lära oss om olika klimat.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

¤ Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
¤ Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
¤ Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
¤ Kunna förklara några olika väder.
¤ Veta hur man på ett bra sätt klär sig för attt skydda sig mot väder och vind.
¤ Känna till jordens olika klimatzoner.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dig utifrån
-hur aktiv du är på lektionerna.
-hur du kan göra olika jämförelser t ex skillnader och likheter på olika årstider.
-din förståelse om hur olika väder bildas.
-din förmåga att kunna mäta väder och skriva upp vilken temperatur det är.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på en del  filmer i ämnet.
Vi kommer ha diskussioner om olika väder och väderfenomen.
Vi kommer titta på olika vädersymboler.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: