Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talet

Skapad 2016-05-02 15:02 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Sverige på 1800-talet.
Grundskola 6 Historia

Sverige förvandlas på 1800-talet från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.

För första gången kan människor åka tåg, prata i telefon och ha glödlampor inomhus.

Den stora drömmen om ett bättre liv finns i Amerika och över en miljon svenskar lämnar Sverige.

Men hur är det att leva i Sverige under 1800-talet? Det är ju inte så länge sedan...

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen i historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Det här kommer du att få undervisning om:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Det här ska du lära dig:

Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av den stora befolkningsökningen och förändringar i jordbruket.

Du visar hur införandet av folkskolan har haft betydelse för vår egen tid.

Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.

Du kan vid användning av källor och i resonemang använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få berättande genomgångar.

Du kommer att få se film och samtala utifrån filmen. "Industrialismen", "Historieätarna - Romantiken"

Du kommer att läsa om Karl Johanstiden och livet på 1800-talet i "Utkik" och "Upptäck historia", till texterna kommer du att arbeta med frågeställningar kring orsaker och konsekvenser till de förändringar som skedde.

Du kommer att få öva på historiska begrepp med Libers begreppsmaskin.

Du kommer att få besöka Fredriksbergs herrgård.

 

 

 

 

Så här kommer du att få visa vad du har lärt dig:

I slutet av arbetet kommer du att göra ett prov med frågor från Tummen upp och ett urval av frågor från ett gammalt NP hi för åk 6.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: