Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skapande

Skapad 2016-05-02 15:37 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik Bild Musik
...

Innehåll

analys

Det finns behov att arbeta målinriktat inom musik och bild för att eleverna ska ha möjlighet att nå upp till målen

 

normer och värden:

Eleverna har behov av att lära sig samarbeta.

mål/syfte

Undervisningen syftar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

Normer och värden:

Skolans mål är att varje elev ska:

 • respektera andra människors egenvärde
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också för deras bästa för ögonen

konkretisering av målen

Som elev har du uppnått målen när du har förmåga att

 • identifiera klassisk musik
 • komponera och framföra ett eget musikstycke
 • kunna bygga och använda ett musikinstrument
 • för enkla resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och göra kopplingar till egna erfarenheter

 

göra egna moderna verk av kända konstverk

 

Normer och värden:

I samarbetssituationerna ska du visa förmåga att:

 • lyssna på dina kamrater
 • sätta dig in i dina kompisars resonemang
 • använda dig av ett språk och kommentarer som inte kränker dina kamrater

centralt innehåll

 • historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar t.ex. konstbilder
 • plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten
 • enkla former av musikskapande
 • associationer, tankar och känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik
 • material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas dokumentation av enkla skisser

bedömning

Följande mål bedöms i slutet av arbetet.

 • identifiera klassisk musik – i bedömningen ser vi på din förmåga att beskriva med hjälp av typiska begrepp, ex. symfoniorkester, stråkinstrument

 

 • göra egna moderna verk av kända konstverk – det ska tydligt synas en koppling mellan konstverket och ditt konstverk
 • för enkla resonemang om uttryck i bilder från olika tider och göra kopplingar till egna erfarenheter – du har uppnått målet när du kn samtala om en bild och vad den föreställer kopplat till dina erfarenheter 
 • kunna bygga och använda ett musikinstrument
 • komponera och framföra ett eget musikstycke

Genomförande

 • Vi utgår från boken Haydns gräddbakelse
 • Observera kända konstnärer och deras konstverk.
 • Samtala och diskutera om en bild och vad den föreställer.
 • Vi bygger musikinstrument och komponerar egna musikstycken/rytmer med hjälp av dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: