Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning i sva Da15

Skapad 2016-05-02 15:37 i Da Vinciskolan Ale
Ni ska planera, förbereda och genomföra en muntlig redovisning.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Ni ska under sva-lektionerna och annan tid söka fakta, planera, förbereda och genomföra en muntlig redovisning. Du väljer själv vad du vill redovisa om. Redovisningen bör vara ca 4 minuter lång.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Du ska hålla en muntlig redovisning om något som du själv väljer. Du kommer att ha internet, biblioteket och kanske andra personer till din hjälp att hitta fakta. Välj något som intresserar dig och som du då kanske redan har förkunskaper om.

För att underlätta för dig själv är det mycket praktiskt att ha stödordslappar. Försöker du läsa ifrån ett vanligt, tätskrivet A4-papper, blir det lätt att du står och läser innantill och då når du inte målen. Du kan också ha med bilder, musik, videor, en Power point m.m. i din redovisning. Tänk på att vara källkritisk när du söker fakta.

Du kanske vill prata om ett ämne där du vill få dina lyssnare att tycka som du? Då får du argumentera och tänka på att använda ett ordval som övertygar om att du har rätt.

Träna gärna på själva redovisningen hemma inför t.ex. föräldrar och/eller syskon. Förbered dig så väl du bara kan.

Bedömning

Kunskapskrav för muntlig redovisning år 9

För att uppnå kraven för E ska du:

 •  tala tydligt, utan att läsa för mycket innantill
 •  använda minst ett audiovisuellt hjälpmedel
 •  förbereda allt praktiskt (CD, dvd, dator , projektor…)
 •  ha ögonkontakt med åhörarna
 •  förklara eventuella svåra ord
 •  redovisa källor
 •  redovisa ca 4 minuter 
 •  tala i ett lugnt tempo
 •  ha god kroppshållning

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav i SVA indelade i moment

Tala, lyssna, samtala
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: