Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP- texter i olika genrer

Skapad 2016-05-02 15:44 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild

                                                                                                            

Lokal pedagogisk planering för ett arbetsområde

 

 

Årskurs:Sv,bild                        Ämnesområde: Texter i olika genrer   Tidsperiod:vt år 3

 

Analys

 

 

Vi ska arbeta med texter i olika genrer t.ex. sagor, fabler, dikter, fakta.

 

Syfte/mål

Långsiktiga mål från Läroplan/kursplan

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-       Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

-       Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

-       Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

 

Centralt innehåll

 

-       Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

-       Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

-       Framställning av berättande bilder, t.ex. sagobilder.

 

Konkretisering av målen Val av innehåll

 

 

 

-       Du ska känna igen olika texters olika språkliga mönster t.ex saga, dikt, fabel.

-       Du ska förstå att olika texter har olika syften t.ex. fakta, underhållning.

-       Du ska göra bilder som gör innehållet i dina texter tydligare.

 

Bedömning

 

Eleven får svara på frågor om olika texters uppbyggnad och språkliga struktur. Eleven få skriva en egen dikt och en egen text där det språkliga mönstret tydligt ska framgå. Bilderna till texten ska stämma överens med innehållet.

 

Genomförande

 

 

 

Vi ska läsa och lyssna på olika typer av texter och arbeta med dessa utifrån läsförståelsestrategier. Vi ska fokusera på språkliga drag och uppbyggnad hos de olika texttyperna. Eleverna ska få arbeta med texterna och skriva egna dikter och/eller sagor, fabler. Vi ska studera och diskutera bildens betydelse för en text och låta eleverna producera bilder som förstärker upplevelsen av deras egna texter. Eleverna ska få dramatisera inom arbetsområdet tillsammans med dramapedagog.

 

 

 

Elevens namn:

 

Skriftligt omdöme

 

 

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: