Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP-Hållbar utveckling

Skapad 2016-05-02 15:50 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)

                                                                                                            

Lokal pedagogisk planering för ett arbetsområde

 

 

Årskurs:3         Ämnesområde: Ekosystem, återvinning, näringskedjor  Tidsperiod:vt16

 

Analys

 

 

Ett arbete om hållbar utveckling och naturen i närmiljön.

 

Syfte/mål

Långsiktiga mål från Läroplan/kursplan

 

Utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Visa respekt för och omsorg om närmiljön och miljön.

 

 

Centralt innehåll

 

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

 

Konkretisering av målen Val av innehåll

 

 

 

 Du ska kunna:

-       Beskriva vad föremål är tillverkade av.

-       Du ska kunna källsortera innehållet i en soppåse.

-       Namnge 10 arter i närområdet.

-       Kunna ge exempel på en näringskedja i ett ekosystem.

 

 

Bedömning

 

Kunskaper redovisas skriftligt, muntligt och praktiskt och de bedöms på dessa. Du kommer också att bedöma någon kamrats arbete.

 

 

Genomförande

 

 

 

Vi arbetar med material från naturen och gör besök i naturen, tittar på filmer och läser faktatexter. Plockar och sorterar skräp, besöker en återvinningsstation för att källsortera. Resonera kring miljö och hur vi kan bli mer miljömedvetna. Göra naturexperiment. Skriva text om och dramatisera näringskedjor. Analysera material genom historien och göra jämförelser. Kretsloppet i naturen.

 

 

Elevens namn:

 

Skriftligt omdöme

 

 

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: