Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering maj-juni 2016

Skapad 2016-05-02 18:33 i Storgårdens förskola Ale
Vi ser att barnen visar ett stort intresse för djur och natur och kommer att bygga vår verksamhet kring detta under maj och juni.
Förskola

Vi kommer tillsammans med barnen att fortsätta  följa naturens utveckling bland djur och natur. Då vi uppmärksammat olika vårtecken vill vi följa och dokumentera detta på nära håll både i naturen och inne på förskolan.

Innehåll

kartläggning av barngrupp

Vi har uppmärksammat att med vår kommer det ett stort intresse för att utforska alla små djur som vaknat till liv och naturens utveckling. Då vi nu vistas mer i utemiljön vill vi medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till djur och natur.

Under maj och juni månad kommer vi att börja med överinskolning till förskoleklass och från yngre till äldregrupp.

Traditionsenlig utflykt och firande av förskolans dag.

Midsommarfest och dans kring midsommarstång.

Vi fortsätter med utvecklingssamtal och avslutningssamtal.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

nedbrytning av läroplansmål

 

 • Vi kommer öka barnens kunskap och förståelse kring allemansrätten.
 • Vi vill upptäcka, utforska och dokumentera djuren och naturens utveckling.
 • Vi vill värna om våra Svenska traditioner och det kulturarv vi ska överföra till nästa generation
 • Vi vill genom barnens intressen låta dem själva påverka sitt inflytande i verksamhetens innehåll.
 • Genom utvecklingssamtalen delger vi föräldrar barnens utveckling och gör dem delaktiga i verksamheten genom utflykt och gemensam gårdsfest.
 • Vi vill främja en bra övergång till förskoleklass genom tidig kontakt med blivande pedagoger i skolan. Vi knyter också kontakt med barn och föräldrar som skall börja på Mattisborgen till hösten.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Barnen kommer att få plantera ett solrosfrö i en glasbur där de lätt kan se dess rotsystem och tillväxt. Genom dokumentation som fotografering, rita, skriva och mäta följer vi utvecklingen under tidens gång.
 • Vi kommer med hjälp av luppar och förstoringsglas titta lite närmare på olika djur som barnen hittar ute på gården och i skogen.
 • Vi pressar blommor som barnen plockat.
 • vi kommer att genom sånger, dans och skapande få en röd tråd i våra traditioner kring midsommar.
 • Vi kommer att fortsätt med våra utvecklingssamtal samt även ha ett avslutningssamtal tillsammans med barn och föräldrar. Efter god respons från förra året då barnen fick hålla i sitt samtal gör vi detta i år med. 
 • Vi går till bamba för att äta lunch med kompisgruppen och bekanta oss med utomhusmiljön. Barnen kommer att få träffa sin blivande klass och lärare vid några tillfällen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: