Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikfördjupning

Skapad 2016-05-03 04:36 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Musikfördjupning år 7 vt 16
Grundskola 7 Musik

Avslutande veckor på terminen arbetar eleverna med ett valfritt område inom musikämnet. Varje elev väljer något de vill fördjupa sig kring, träna extra och utveckla sina förmågor i.

 

” • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

 

  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

 

  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.”

Innehåll

Avsnitt 1

Innehåll och genomförande:

Eleverna inleder med att skriftligt formulera sitt område, arbetssätt och vilka förmågor som avses att utveckla genom sitt arbete.

 

Arbetet under lektionerna kan sedan genomföras individuellt eller i mindre grupper beroende på uppgift och beröringspunkter. D.v.s. att den som t.ex. vill träna ackordspel på instrument kan gemensamt arbeta med någon som väljer trumspel eller sång/melodispel.

 

Bedömning:

Bedömning sker under lektionerna samt slutresultat av arbetet som kan lämnas in som ljudfil, filmklipp eller skriftligt .

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: