Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2016-05-03 08:24 i Västra Karups skola Båstad
Värdegrundsarbete för årskurs f-6.
Grundskola F – 6

Under året kommer vi att arbeta med ansvarstagande och inflytande från förskoleklass till årskurs sex. 

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska känna sig trygga och få en grupptillhörighet. När det uppstår ett tillåtande gruppklimat är det lättare för eleven att träna på olika metoder och strategier för att påverka sitt egna lärande.

Detta är ett arbete som ständigt pågår och målet är elever som:

 • är trygga i gruppen
 • tar ansvar för lärmiljön 
 • har inflytande över sitt egna lärande

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Undervisning

Genom undervisningen i fritidshemmet kommer eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor genom

leken 

Utveckling

Detta är ett värdegrundsarbete där eleverna får skatta sig själva i vilken utsträckning de arbetar/arbetat med målen. Detta kommer att ske genom en form av matris som fylls i av eleven.

 

Matriser

Utveckling

1
2
3
4
Gruppdynamik
Skapa en god gruppkänsla
Jag känner till enstaka metoder för hur jag kan skapa en gemenskap i gruppen.
Jag känner till flera metoder för hur jag kan skapa en gemenskap i gruppen.
Jag känner till och kan använda mig av flera metoder för att skapa en gemenskap i gruppen.
Jag kan lära ut metoder och strategier som för lärandet vidare i gruppen.
Tar ansvar för lärmiljön
Skapa metoder för ordning, metoder för gott gruppklimat
Jag känner till enstaka metoder för hur jag kan skapa en god lärmiljö.
Jag känner till flera metoder för hur jag kan skapa en god lärmiljö
Jag känner till och kan använda mig av flera metoder för skapa en god lärmiljö.
Jag kan lära ut metoder och strategier som för lärandet vidare i gruppen.
Har inflytande över mitt eget lärande
Hur kan jag vara med och påverka samt bestämma?
Jag känner till några enstaka metoder för hur jag kan vara med och påverka och bestämma.
Jag känner till flera metoder för hur jag kan vara med och påverka och bestämma.
Jag känner till och kan använda mig av flera metoder för att påverka och bestämma.
Jag kan lära ut metoder och strategier för hur kamrater kan vara med och påverka och bestämma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: