Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och kristendom

Skapad 2016-05-03 08:38 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde som syftar till att se vad dessa två religioner har gemensamt samt vad som skiljer dem åt.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Du kommer lära dig mer om judendomen och kristendomen. Du kommer få kunskaper om de centrala tankegångarna, riter, ceremonier, samt högtider. Tanken är att du kommer få en större förståelse för andra människors tro, och hur de väljer att leva.

Innehåll

2. Lgr 11

Varför ska vi läsa om dessa religioner? Jo för att lära oss att:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.

4. Arbetssätt

Vi arbetar med detta under veckorna 16- 23.

Du kommer att få lyssna till genomgångar, delta i diskussioner och göra eget arbete utifrån läromedlet samt olika uppgifter som du gör enskilt eller i grupp. Uppgifterna syftar till att lära sig ord och begrepp, centrala tankegångar, viktiga inslag som riter och ceremonier. Man ska visa sin analytiska förmåga genom att jämföra dessa religioner och hitta likheter och skillnader.

 

Du kommer ha läxa i olika ord och begrepp, samt att hela arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov vecka 21.

 

5. Bedömning

Eleverna ska visa vad de lärt sig med hjälp av skriftliga uppgifter och muntliga diskussioner kring dessa.

Matriser

Re
Religion år 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Religion och andra livsåskådningar
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: