Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår hembygd och närmiljö åk 3: Mölndal

Skapad 2016-05-03 09:55 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Historia

Nu backar vi tiden, hur var det att leva i Mölndal förr? Du ska få följa med på en tidsvandring i Kvarnbyn. Se Mölndalsån forsa och få reda på att det faktiskt har funnits en strumpfabrik där muséet ligger idag? Vilka har sovit på fabriksvindarna? Vem var John Roy? Du ska också få uppleva en gammaldags skoldag.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret ht: 2015 åk 3

Vecka 38-48

Mål och riktlinjer

 • Eleverna ska känna till Mölndals historia
 • Förstå hur Mölndal har utvecklats från att ha varit jordbruksbygd till industrisamhälle
 • Känna till Kvarnbyn, Mölndalsån och Gunnebo

Syfte

 • Eleverna ska känna till Mölndals historia
 • Förstå hur Mölndal har utvecklats från att ha varit jordbruksbygd till industrisamhälle
 • Känna till Kvarnbyn, Mölndalsån och Gunnebo

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kunskapskrav och bedömning

 
 • Skriva en faktatext om Kvarnbyn med hjälp av stödord.
 • Få med den röda tråden-början-mitten-slut.
 • Planera en muntlig redovisning i grupp.
 • Berätta muntligt i grupp för fadderbarnen med hjälp av  texten som ni skrivit.
 • Presentera det praktiska arbetet med Kvarnbyn.

Kopplingar till läroplan

 • Hi   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Hi   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Arbetssätt

 • Studiebesök på Mölndals museum med guide i Kvarnbyn samt en gammaldags lektion i deras lokaler.
 • Skriva faktatexter om Kvarnbyn, Mölndalsån och Gunnebo slott.
 • Tittat på diverse faktafilmer.
 • Skrivit texter med hjälp av tankekarta och stödord.
 • Bearbetat text och skrivit rent. 
 • Studiebesök på Gunnebo slott och guidning av slottspigan. 
 • Avslutande skriftligt prov.Utvärdering/reflektion

Löpande reflektion i grupper och i helklass.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: