Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2016-05-03 11:16 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
I år 5 använder vi materialet MatteBorgen 5 A och 5 B.
Grundskola 5 Matematik

Vi tränar matematik i olika former för att utveckla våra kunskaper mot målen i läroplanen. Viktigt att behärska de olika räknesätten med ökande svårighetsgrad, klara problemlösning, geometri, procenträkning, bråk och många andra moment som ingår kurserna. Se målen nedan i LPO 2011!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition, - fördjupning eller - klar för nästa kapitel.

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt DP.

Undervisning och arbetsformer

Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång. Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

Bedömning

Du bedöms hur du arbetar, antingen ensam eller i grupp. Du bedöms också på hur du löser själva uppgifterna - behöver du hjälp eller kan du själv se hur du ska lösa uppgiften. Vi tittar också på om du är muntligt aktiv och i vilken omfattning du använder dig av korrekt matematikspråk.

Matriser

Ma
Matris år 5 Matte Direkt Borgen 5B

Matte Direkt Borgen 5B upplaga 1

De fyra räknesätten
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan räkna division med minnessiffra.
Du kan multiplicera med 11 och 12.
Du vet när du ska använda de olika räknesätten.
Du kan räkna ut svaret på ett ungefär.
Du kan lösa textuppgifter med flera uträkningar.
Bråk
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva bråk.
Du kan räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av 18.
Du kan jämföra och storleksordna bråk.
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Decimaltal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du vet vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas.
Du kan läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje.
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera ett decimaltal.
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du vet att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 och en trubbig större än 90 grader.
Du vet hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Du kan mäta och rita vinklar med en gradskiva.
Vet hur stor vinkelsumman är i en triangel och kan använda det.
Du känner till några grundläggande geometriska objekt och hur de förhåller sig till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: