👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild: Svartvita tekniker, samt "perspektiv"!

Skapad 2016-05-03 11:47 i Hertingsskolan Falkenberg
ARBETSOMRÅDE: Svartvita tekniker med grafitpennor (skugga och ljus i samband med konstformen ”Doodle art/Doodling”)
Grundskola 4 – 5 Bild

Syfte/förmåga:
Undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ…

Innehåll

Arbetsområde: svartvita tekniker (i samband med konstformen "Doodle art"). Samt bekanta oss med olika sorters perspektiv.

 

Kunskapskrav:

* Att framställa bilder/verk utifrån specifika instruktioner och tekniker.

 

Centralt innehåll:

Bildframställning
* Teckning, måleri... och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning
* Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg, och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
* Verktyg för teckning… tredimensionellt arbete...

Bildanalys
* Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Konkretisering av mål:

* Pröva på olika sorters grafitpennor (blyertspennor).
* Att framställa geometriska former eller andra objekt ("doodle") och ge dem mer liv med hjälp "ljus och skugga".
* Testa på olika rittekniker.
* Rita av ett (eller flera) objekt (eget val).
* Att se och tänka på vart ljuset kommer ifrån på ett speciellt objekt.
* Att rita ett verklighetstroget öga.
* arbeta kring enpunktsperspektiv

 

Bedömning:

Genom fortlöpande respons/bedömning av sina verk i samband med de utdelade uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris i Bild

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga, ansvar och självständighet.
Behöver stöd med tydliga instruktioner.
Tar emellanåt egna initiativ och ansvar
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar oftast självständigt.
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar samt når målen självständigt.
Kreativitet, Inspiration, ideér och möjligheter
Behöver stöd för att få inspiration samt i att komma fram till en idé och förverkliga den.
Behöver stöd för att få inspiration, får idéer och kan med viss hjälp förverkliga dem.
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer och ser flera möjligheter att förverkliga dem
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer, ser flera möjligheter till lösningar samt motiverar sina val.
Färg,form, komposition
Behöver stöd för att anpassa färg, form, komposition och helhet.
Anpassar emellanåt färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar oftast färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar färg, form, komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.