Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balans

Skapad 2016-05-03 12:19 i Oskarstorgets förskola Örebro
Då vi märkt att många av barnen på vår avdelningen ofta går balansgång på olika ställen ute på gården vill vi även utmana dem i balans inne på avdelningen.
Förskola

När vi har observerat Myran-barnens lek ute på gården så har vi märkt att det just nu är väldigt populärt att gå balansgång. Barnen går balansgång på flera ställen, som på balansbanan, sandlådekanterna och på bänkarna runt grillplatsen. Nu vill vi se om det är en intressant aktivitet även inomhus.

Innehåll

Projekt balans - förutsättningar

Vår tanke är att alla barn ska få vara med och prova på våran inomhusbalansbana, men i mindre grupper. Vi kommer hålla på med projektet i ca fem veckor till en början och sedan se vart det leder. Vi delar in barnen i grupper om tre och tre, och varje grupp kommer arbeta med projektet under tre tillfällen samma vecka.

Vi kommer introducera banan på olika sätt för olika grupper för att se vilken påverkan det har på viljan och lusten att använda balansbanan.

En yttre omständighet är att vi inte har varit inne och lekt i lekrummet så mycket på senaste tiden, vi är medvetna om att annan lek än att gå balansbanan kan vara intressant för barnen.

Vi kommer även fortsätta titta på om/hur barnen balanserar på andra ställen både inne, på gården och när vi gör utflykter.

Vår nya balansbana inomhus

Nu har vi "byggt" en enkel balansbana inomhus med en låg bänk och några stora kuddar som utmanar balansen. Det ska bli spännande att se hur barnen använder den.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Första gruppen

Första veckan i vårt balansprojekt fick Lisa, Alfred och Kyan prova på vår inomhusbalansbana. Vi berättade inte så mycket för dem innan vad vi skulle göra, mer än att vi skulle gå in och leka en stund i lekhallen. Det första barnen gjorde vid första tillfället var att gå fram till overheaden och plocka fram djur, så som vi gjorde när vi arbetade med skuggor. Efter en liten stund upptäckte de dock balansbanan och började gå fram och tillbaka på den låga bänken. De hämtade kuddar och lade på bänken och gick på dem, men de stora kuddarna brydde de sig inte om. Det var ungefär likadant vid alla tre tillfällen denna vecka, de gick mest på bänken eller lekte med andra saker.

Andra gruppen

Den andra veckan var det Elsie, Nellie och Nils som provade balansbanan. Vi hade byggt ut banan lite, men berättade inte heller den här veckan så mycket om vad vi skulle göra. Det första som hände vid denna veckas första tillfälle var att barnen såg banan och ett barn utbrast "Balaaaans!". Den här veckan gick barnen mer runt hela banan, men de byggde även om den, till t.ex. en bil. Vid tredje tillfället hade vi lagt en låda på låga bänken som en extra utmaning för barnen. De hade alla olika strategier för att ta sig över den och fick verkligen använda sin balans.

Tredje gruppen

Den tredje veckan var det dags för Alice, Kane och Sigrid att prova på balansbanan. Den här veckan provade vi att berätta för barnen innan vi gick in i rummet vad vi skulle göra, vilket hade stor effekt. Barnen gick banan runt många varv, själva eller tillsammans med pedagogen. Vid ett av tillfällena "hittade" barnen en krokodil på banan som de var tvugna att akta, det blev ytterligare en utmaning för dem.

Utflykt med mycket balans

Vi gjorde en utflykt till Skytteparken och där kunde man balansera på många olika sätt; genom att klättra uppför backen till rutschkanan, klättra i klätternät, balansera på sandlådekanten och krokodilen och genom att försöka ta sig runt balansbanan som finns där.

Fjärde gruppen

I fjärde gruppen var Vincent, Leya och Svea med. Även denna vecka introducerade vi banan för barnen innan vi gick in och de gick, liksom föregående grupp, mycket runt på banan Vi hade lagt till en stol i banan och den klättrades och balanserades det på på olika sätt. Denna vecka var dock rutschkanan också väldigt intressant.

Femte gruppen

I den femte och sista gruppen var Cassandra, Zac och Lovisa med. Nils fick också vara med en gång. Vi introducerade banan för barnen innan vi gick in och de tyckte att det var väldigt roligt. Nu var banan lite svårare med den långa runda kudden att ta sig över. Barnen kom på att de kunde stödja sig mot olika saker för att ta sig runt banan.

Utebalans

Den femte veckan avslutade vi med att alla barn som ville fick vara med och tillsammans gå balansbanan på gården.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: