Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur

Skapad 2016-05-03 13:22 i Råå Södra Skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med att sortera djur och växter. Vi kommer repetera livscykler och näringskedjor. Innan vi åker p utflykt kommer vi också arbeta med allemansrätten
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Dina mål

När du har arbetat med det här ska du kunna

 • fotografera ett djur eller en växt, rita av och sedan skapa en bild i Minecraft
 • skriva en faktatext om ett djur eller växt
 • använda ord  och begrepp som hör till ämnet när vi samtalar och du skriver
 • vara delaktig i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer eller berätta något
 • namnge några djur och växter och sortera dem
 • göra en enkel undersökning och dokumentera den
 • jämföra din dokumentation med en annan

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Vi bedömer om du kan 

 • skriva en faktatext med ord som hör till ämnet. Det visar du genom att skriva en faktatext om ett valfritt djur eller växt
 • göra en undersökning och dokumentera den. Det visar du genom att göra en undersökning och dokumentera den för att ha i ett samtal.
 • delta i samtal i klassen. Det visar du genom att ställa frågor, berätta eller kommentera
 • skapa en bild. Det visar du genom att fotografera i naturen, rita en skiss och sedan skapa en modell i Minecraft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: