Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling fritidshem vt 2016

Skapad 2016-05-03 13:43 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
...

Innehåll

Mål

* Alla elever tar ansvar för att skriva upp sig när de kommer till fritids.

* Att eleverna lär sig plocka undan efter sig.

* Att eleverna tar eget ansvar för sina egna och andras saker.

* Att eleverna ser till att säga hejdå och bli strukna av en vuxen vid hemgång.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
  • Gr lgr11
    Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Innehåll

Begrepp:

 

* Ansvar

* Rutiner

* Samtalston

* Hänsyn

* Socialt samspel

* Mognad

Genomförande

* Vi som pedagoger visar rutinerna på fritids.

* Vi som pedagoger finns alltid till hands som vägledare.

* Vi som pedagoger påminner kontinuerligt om rutinerna.

Redovisning

* Eleverna visar oss pedagoger att de klarar av de olika momenten på fritids.

Elevinflytande

Här beskriver du hur eleverna har möjlighet till inflytande och delaktighet före och under arbetsområdet. Du kan också beskriva hur eleverna fått möjlighet att visa försförståelse.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: