Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik med hjälp av Minecraft.

Skapad 2016-05-03 13:55 i Landvetterskolan Härryda
Att konstruera modeller av olika system i samhället, som tex trafiksystem, vatten- och avfallssystem samt återvinning med hjälp av Minecraft. Av: Emma Lampret Hindåsskolan , Niklas Larsson Furuhällskolan & Jessica Andersson Landvetterskolan
Grundskola 4 – 6 Svenska Teknik SO (år 1-3)

Minecraft uppmuntrar till kreativitet hos eleverna och utvecklar deras entreprenöriella förmåga. Under arbetets gång behöver de kommunicera, diskutera samt ta hänsyn till varandra då de måste samsas i samma värld. 

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Undervisning

 • Vi kommer att börja med att ge eleverna grundläggande kunskaper om vilka olika system som finns i vårt närområde och titta närmare på dessa.
 • Undervisningen är ämnesövergripande och entreprenöriell och utgår från elevernas tankar och idéer i kreativa och skapande processer.
 • Bygga med klossar för att förstå tekniska konstruktioner och system. 
 • Eleverna kommer att arbeta i grupp och då kommunicera sina idéer och motivera sina val.
 • Arbetet avslutas med att vi presenterar våra konstruktioner för varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: