Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No år 2

Skapad 2016-05-03 13:57 i Bruksskolan Färgelanda
Syfte: Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska och fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Den ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor genom systematiska undersökningar. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins och fysikens begrepp, modellar och teorier samt hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Centralt innehåll: Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism och om de flyter eller sjunker i vatten. Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och frysning. Luftens grundläggande egenskaper och hur dessa kan observeras. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar i text och bild.
Grundskola 1 – 3
...

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: