Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lästema År 6

Skapad 2016-05-03 14:36 i Viksängsskolan Västerås Stad
Läsa och arbeta med skönlitteratur
Grundskola 6 Svenska

För att lära sig nya ord och utveckla sitt språk är det oerhört viktigt att läsa. Att hitta en bra bok som man kan leva sig in i brukar vara en härlig upplevelse. Hoppas att du ska hitta en sådan bok under vår läsperiod!

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Det här kommer du få undervisning om

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensam repetition av Läsfixarna
 • Egen läsning
 • Arbete med bokuppgifter
 • Gemensam genomgång inför muntlig redovisning
 • Förberedelse av muntlig bokpresentation

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Muntlig redovisning

Lektionsplanering

 •  Varje lektion kommer innehålla egen läsning
 • Om man behöver ta en paus i sin läsning finns det olika bokuppgifter att arbeta med. Dessa ligger på Unikum.
 • Vi kommer repetera läsfixarna och arbeta med dem under hela detta moment.
 • Innan den muntliga redovisningen kommer vi ha genomgång inför uppgiften om vad den ska innehålla samt vad man bör tänka på. Denna instruktion kommer ligga på Unikum.
 • Redovisning inför del av klassen. Datum bestäms senare.

Matriser

Sv
Läsning och bokredovisning

E
C
A
Lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka text
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Muntlig redogörelse
Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: