Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkgalleriet åk 4

Skapad 2016-05-03 14:45 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi tränar på att läsa, förstå och analysera texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Att kunna få ihop de där bokstäverna till ord, meningar och texter... är något som alla drömmer om och har nytta av. Världen består av kodade meddelanden som bara väntar på att bli upptäckta, lästa, förstådda och tolkade. - Välkommen in bakom och mellan raderna i texternas magiska värld!

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

procedurförmåga

 • att kunna sortera information man fått från en text på ett bra sätt

begreppsliga förmåga

 • att förstå och kunna använda ord och begrepp

kommunikativa förmåga

 • att samtala, resonera, diskutera och redogöra 

analysförmåga

 • att beskriva varför det blev som det blev och vad det kan leda till

metakognitiva förmåga

 • att fundera över vad som menas med det som sägs och skrivs
 • att fundera över om informationen är viktig eller inte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer du att få läsa och arbeta med olika typer av texter som t.ex. skönlitterära-, fakta- och tidningstexter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Arbetssätt

 • läsa olika typer av texter (skönlitterära, faktatexter, tidningstexter m.m.) och arbeta med innehållet både skriftligt och muntligt
 • läsa skönlitteratur tillsammans med andra och diskutera/arbeta med innehållet
 • läsa skönlitteratur på egen hand

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att...

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser
 • analysera och dra slutsatser om det du läst

Bedömning kommer att ske med bland annat läsförståelsetest och högläsning för vuxen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser

Sv
Läsning

Läsa med flyt
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan läsa med olika tonfall.
Du kan läsa skönlitterära texter som sagor, noveller och dikter (högt) och försöker ha olika tonfall efter budskap och känslor som förmedlas i texten. Du går vid behov tillbaka i texten och rättar dig själv eller läser om ord.
Du kan läsa skönlitterära texter som sagor, noveller och dikter (högt) med olika tonfall efter budskap och känslor som förmedlas i texten. Du går vid behov tillbaka i texten och rättar dig själv eller läser om ord.
Du kan läsa skönlitterära texter som sagor, noveller och dikter (högt) med inlevelse och olika tonfall beroende på budskap och känslor som förmedlas i texten. Du kan läsa avslappnat och med olika hastighet beroende på text och innehåll.
Förstå det du läser
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du förstår vad du läser.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Det visar du genom att sammanfatta innehållet i tidsordning på ett enkelt sätt samt svarar på frågor om innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Det visar du genom att göra utvecklade sammanfattningar av innehållet och svarar på frågor om innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Det visar du genom att göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet och svarar på frågor om innehållet på ett mycket bra sätt.
Reflektera över det du läser
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan diskutera olika texters budskap.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Det visar du genom att ta hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Det visar du genom att ta hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Det visar du genom att ta hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: