Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik planering geometri åk 7 ht -15

Skapad 2016-05-03 15:28 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola F
...

Innehåll

Avsnitt 1

Planering matematik; geometri åk 7 ht 2015

 

Mål att kunna

Uppgifter i boken

·         Kunna namnge de vanliga geometriska figurerna; rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, parallellogram, romb, fyrhörning och månghörning.

lösblad

·         Kunna mäta och rita vinklar med hjälp av en gradskiva.

s 72-73

Träna mera: 86

·         Kunna skilja på spetsiga vinklar, trubbiga vinklar, raka vinklar och räta vinklar.

s 74

Träna mera: 86

·         Kunna skilja på rätvinkliga trianglar, likbenta trianglar och liksidiga trianglar.

s 76

Träna mera: 87

·         Veta vad vinkelsumma är, kunna räkna på olika figurers vinkelsumma.

s 75, 77

Träna mera: 87, 88

·         Veta att vinkelsumman i en fyrhörning och cirkel är 360o och att vinkelsumman i en triangel, halvcirkel och en rät linje är 180o.

s 75, 77

Träna mera: 87, 88

·         Kunna räkna ut omkrets för de vanliga geometriska figurerna; rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, parallellogram, romb, fyrhörning och månghörning.

s 78

Träna mera: 88

·         Kunna de vanligaste geometriorden som finns på s 70 i boken.

s 70

·         Veta vad π är och kunna räkna cirkelns omkrets med π

s 79

Träna mera: 89

·         Kunna beräkna omkretsen hos sammansatta figurer

s 80

Fördjupningsmål (För dig som siktar mot de högre betygen)

 

·         Kunna beräkna mer komplicerade vinklar och vinkelsummor som vertikalvinklar, sidovinklar och yttervinklar.

Röd kurs: 92-93

·         Kunna konsturera trianglar utifrån givna förutsättningar.

Röd kurs: 94-95

·         Veta vad polygoner är och något om deras namn och egenskaper.

Röd kurs: 96-97

·         Veta vad regelbundna månghörningar är.

 

·         Kunna beräkna omkrets av avancerade sammansatta figurer.

Röd kurs: 98-99

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: