Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-05-03 15:36 i Knappekullaskolan Lerum
Teknik åk 3 Knappekulla 2015/2016
Grundskola 3 Teknik
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Kunskapskrav

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Konkreta mål

Du skall kunna:

- berätta lite om någon teknisk lösning, så som hävstång

- delta aktivt i konstruktionsarbeten och bidra till att lösa de problem som uppstår. T.ex. byggandet av katapulten 

- komma med idéer till hur olika problem kan lösas. 

- dokumentera ditt arbete genom enkla skisser och text som visar hur du tänkt.

 

 

Bedömning

 Du kommer att visa att du kan genom att:

- delta i diskussioner

- svara på muntliga frågor.

- delta i konstruktionsarbeten

- delta i uppgifter med problemlösning

Arbetssätt

- Konstruktionsövningar.

- Problemlösningsövningar

- Filmer

- Gemensamma genomgångar

- Laborationer

- Planering och dokumentation

- Redovisningar

- Diskussioner

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: