Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från eld till LED - ljus och energi åk. 6

Skapad 2016-05-03 15:51 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Period III, veckorna 11-23 i vårt tema "Från eld till LED" kommer vi, årskurs 6, att arbeta vidare med ljus och energi.
Grundskola 6 Fysik Slöjd Biologi Bild Svenska Teknik

Period III, veckorna 11-23 i vårt tema "Från eld till LED" kommer  årskurs 6, att arbeta vidare med ljus och energi.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Hur?

Fysik (NO-verkstad 1)

I förra verkstaden arbetade vi med olika energislag. Nu fördjupar vi oss i elektrisk energi.

 • Gemensamma genomgångar
 • Faktatexter
 • Filmer
 • Gemensamma och enskilda laborationer

Biologi (NO-verkstad 2)

Ljuset från solen är motorn för kretslopp på jorden.  

 • Genomgång och repetition
 • Film 
 • Diskussioner

Teknik

Att få mer förståelse för hur vi får elektricitet, ljus och värme i våra hem genom att tillverka ett minikraftverk som alstrar ström.

 

Bild

Vad är det som gör att tecknade föremål får form? Hur skapar man illusionen av 3D på ett platt papper? Vilka knep finns det för att ge volym åt saker när man jobbar med blyerts eller kol?                                                                                                                   I det här arbetet tränar vi på att ge form och volym till våra tecknade föremål.

 • Gemensamma genomgångar.
 • Instruktionsfilmer.
 • Praktiska övningar

  

Läs- och skriv

Vi kommer att arbeta med dikter på olika sätt. Du kommer att få läsa olika typer av dikter och vi kommer gemensamt att diskutera deras innehåll och form. Du kommer att få lära dig hur man skriver en haiku-dikt. Vi kommer att ha skrivövningar, gemensamma genomgångar och diskussioner.

 

.

Undervisningens innehåll: Vad?

 

Fysik NO-verkstad 1)

Mål är att eleven ska kunna:

 • förklara statisk elektricitet
 • förklara en elektrisk krets är
 • visa vilka material som leder/inte leder elektrisk ström
 • visa hur en elektrisk krets kan kopplas ihop med batteri, lampor och sladdar
 • förklara skillnaden på serie- och parallellkoppling

Ord och begrepp: atom, elektron, statisk elektricitet, elektrisk ström, sluten strömkrets, ledare, isolatorer, glödlampa, batteri, serie- och parallellkoppling

Biologi NO-verkstad 2)

Mål är att förstå:

 • vad biologisk mångfald är.

Vi repetera följande begrepp:

 • ekosystem, kretslopp, fotosyntes, näringskedja och näringsväv,

 • vilka olika delar en växt och insekt har,

 • livscykeln från frö till färdig planta,

 • hur pollinering går till,

 • två sätt hur en insekt utvecklas,

 • och personerna Carl von Linné och Charles Darwin.

Du ska skriva en text om ca. två sidor som handlar om biologis mångfald, där ska du visa dina kunskaper om biologins sammanhang.

Läs och skriv

Målet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Läsa och diskutera olika dikters innehåll och budskap
 • Kombinera bild och dikt på ett sätt som förstärker diktens budskap
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Bild

Du skall utveckla förmågan att:

 • Ge dig tid att studera vad du verkligen ser.
 • Rita av föremål
 • Skapa skuggor på föremål
 • Lära dig nya ord på verkty och tekniker samt nya begrepp 

Teknik

Målet med arbetet är att du skall:

Kunna lyssna och följa en instruktionsfilm.

Kunna lyssna och följa en gemensam genomgång.

Kunna hantera material och verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunna samarbeta och att både kunna ge och ta emot hjälp från andra i gruppen.

Kunna tillverka ett eget alster genom att se och mäta på en färdig modell

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning på NO-verkstad 1 för kommer att göras kontinuerligt under arbetets gång.  Förmågorna som bedöms är hur väl eleven:

 • kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • kan använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt
 • kan dokumentera sina undersökningar i text och bild
 • har kunskaper om fysikaliska fenomen

Bedömning på NO-verkstad 2 kommer att ske under arbetets gång. Vi kommer att arbeta praktiskt och göra laborationer. Laborationsrapporten lämnas in och bedöms. Förmågorna som bedöms är hur väl eleven:

 • använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar
 • dokumenterar sina undersökningar i text och bild
 • har kunskaper om biologins sammanhang

 

Bedömning på läs och skriv kommer att ske under arbetets gång och efter att texten lämnats in. Förmågorna som bedöms är hur väl eleven kan:

 

 • Skriva en haiku utifrån en vårbild med begripligt innehåll och fungerande struktur.
 • Diskutera dikters innehåll och budskap.

Bedömningen på verkstadspassen i teknik kommer att göras när arbetet är slutfört.

Vad ska bedömas? Bedömning av din förmåga att:

 

-arbeta efter skriftliga/muntliga instruktioner

- hantera verktyg och maskiner på ändamålsenligt sätt

- ta egna initiativ och driva arbetet framåt

 

Hur ska det bedömas?
Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång samt det färdiga resultatet.

 

Bild verkstad 3

Bedömningen sker genom klassrumsobservationer.

Jag observerar hur du:

- Lyssnar och koncentrerar dig på genomgångar och arbete.

- Hur du arbetar med blyerts, grafitpenna, kol och hur du kan fördriva blyet.

- Om du kan använda de nya orden och begreppen på rätt sätt.

- Även slutresultatet bedöms.

 

 

Teknik verkstad 3

Bedömningen sker delvis genom att jag observerar

 • ditt sätt att arbeta och att utnyttja tiden på lektionerna
 • hur du kan lyssna på en instruktionsfilm och sedan arbeta efter en gemensam genomgång
 • hur ditt färdiga resultat har blivit
 • din redovisning på @slöjda - din slöjdportfolio.

 

Matriser

Fy Sv Bi Tk Sl Bl
Verkstad period 3 elektricitet 6

NO-verkstad 1 - elektricitet

E
C
A
Genomföra undersökningar och använda utrustning
Eleven kan genomföra undersökningar och använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar och använder utrustningen på ett säkert och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar i text och bild
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen (elektricitet)
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen (elektricitet).
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen (elektricitet).
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen (elektricitet).

No-verkstad 2 - biologi

E
C
A
Hur använder eleven information i diskussioner för att skapa texter?
Eleven kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Hur söker eleven naturvetenskaplig information utifrån olika källor och resonerar kring källornas användbarhet?
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Hur är elevens kunskaper om biologins sammanhang?
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: