Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 7 Hi Forna civilisationer Jos

Skapad 2016-05-03 16:19 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
...

Innehåll

Mål för elev

Innehåll

- jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

-Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kopplingar till läroplan

  • Hi
    Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Genomförande

Bedömning

Bedömning avser din förmåga att:

- att använda historiska begrepp
- redogöra för hur människor levde i de forna kulturerna


Kursplanemål

Mål att sträva mot:

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser

Hi
Jä vt 16 åk 7 Hi Forna civilisationer Jo

Nivå 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Nivå 2
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlinga
Nivå 3
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Se samband
Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att människan blev bofast var att man började odla”
Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till att människan blev bofast var att man började odla, det berodde på att man kom på att man kunde så frön i jorden”
Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till att människan blev bofast var att man började odla, det berodde på att man kom på att man kunde så frön i jorden, detta var en viktig förändring i människans sätt att leva... En annan orsak är att ... Det ledde till ... Jag menar att det är så därför att ...”
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: