Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse.

Skapad 2016-05-03 23:04 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vi ska under de sista veckorna på terminen lära oss nya begrepp som exempelvis; tyngdkraft, friktion, mittpunkt och tyngdlöshet. Du kommer med hjälp av olika redskap på skolgården, lekplatser och i klassrummet få uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Du kommer också att få göra egna experiment och ställa hypoteser, samt stifta bekantskap med två kändisar inom området, nämligen Isaac Newton och Galileo Galilei!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Arbetssätt/Metod

Vi kommer att arbeta med de här begreppen:

 • Tyngdkraft
 • Tyngdpunkt
 • Jämvikt
 • Balans
 • Friktion

 

Vi ska:

 • Läsa och skriva faktatexter
 • Titta på filmer 
 • Samtala och diskutera
 • Prova på de olika begreppen på olika sätt

Bedömning

Efter avslutat tema ska du kunna:

* Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt.

* Göra enkla fältstudier och följa enkla instruktioner.

* Känna till de fem begreppen (se ovan). 

* Känna till någon känd vetenskapsman som vi har tagit upp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser

NO
Kraft och rörelse.

Inte Godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppen
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Eleven kan med hjälp av exempel förklara de begrepp som vi har gått igenom.
Genomföra undersökningar
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: