Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 6 - Förpackningar

Skapad 2016-05-04 08:43 i Furulundsskolan Halmstad
I arbetsområdet arbetar vi med förpackningar av olika slag
Grundskola 6 Teknik

Arbetssätt:

 

 • Föreläsning
 • Film
 • Praktiskt arbete

Innehåll

Mål

Efter arbetsområdet ska du

 • „Kunna ge exempel på olika sorters behållare,
 • „Kunna berätta om saker från naturen som människan använt som behållare.
 • „Kunna berätta om uppfinningarna: papperspåsen och pappkartongen
 • „Kunna förklara och ge olika exempel på hur vi kan ta hand om våra förpackningar när de inte längre uppfyller sin funktion.
 • Kunna göra en enkel förpackning i papper.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Redovisning

Du redovisar din kunskaper genom att delta aktiv på lektionerna, genomföra de praktiska övningarna med noggrannhet och skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: