Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6 övergripande världen

Skapad 2016-05-04 09:53 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Du kommer att arbeta med jordens uppbyggnad och förändring, både förändring som framkallas av människan och av naturen. Du kommer även att lära dig om naturtyper samt klimat och väder. Du kommer att titta på hur naturtillgångar och resursfördelningen ser ut i världen. Du kommer att titta på hur de olika delarna hänger ihop och vad som skiljer sig åt mellan dem tex väder och klimat samt förändringar orsakade av olika sorters påverkan. Du kommer också att få jobba med och tolka olika sorters kartor.
Grundskola 6 Geografi

Du kommer att arbeta med jordens uppbyggnad och förändring, både förändring som framkallas av människan och av naturen. Du kommer även att lära dig om naturtyper samt klimat och väder. Du kommer att titta på hur naturtillgångar och resursfördelningen ser ut i världen.
Du kommer att titta på hur de olika delarna hänger ihop och vad som skiljer sig åt mellan dem tex väder och klimat samt förändringar orsakade av olika sorters påverkan.
Du kommer också att få jobba med och tolka olika sorters kartor.

Under arbetet kommer du att:

 • studera hur jorden är uppbyggd och vilka krafter som påverkar
 • studera olika klimat och naturtyper
 • studera hur olika naturresurser påverkar befolkningen och hur resursfördelningen ser ut och resonera kring detta.
 • studera olika typer av kartor, kunna utläsa topografiska-, politiska- och tematiska kartor

Innehåll

Eklandaskolan åk 6 v 15-22

övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Uppgifter / checkstationer under arbetet
* Du ska skriva en text om ett geografiskt område/land i världen och beskriva det endast med hjälp av kartor. I texten ska du visa att du kan använda olika sorters kartor samt geografiska begrepp.

*Du kommer att få ett prov på jordens uppbyggnad och förändring, naturtyper, väder, klimat och resursfördelning.

Matriser

Ge
Geografi åk 6 jorden

E
C
A
kunna, resonera
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
se samband
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
tolka kartor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
resonemang
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: