Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik

Skapad 2016-05-04 12:09 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Biologi

Genetik och genteknik är en av de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Varför kan man få ett sjukt barn fast man som förälder är frisk? Hur mycket kan och får människan manipulera gener i syfte att hitta lösningar och mediciner till sjukdomar?

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Arbetsområdets innehåll

Vi ska under 5 veckor arbeta med detta område inom biologin.

När vi är klara med detta arbetsområde ska du:

 • Förstå och kunna använda centrala ord och begrepp.
 • veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.
 • Känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.
 • Ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.
 • känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra
 • Känna till några användningsområden för genteknik.
 • kunna föra resonemang, ta ställning, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring genteknik.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Hur gör vi?

Genom att läsa olika faktatexter inom arbetsområdet, olika övningar där ni får chans att pröva era kunskaper, filmer och diskussionsuppgifter när ni övar på att ta ställning till olika etiska frågor inom gentekniken.

länkar:

svenska

https://www.youtube.com/watch?v=rUaVMZFsX8E

engelska

https://www.youtube.com/watch?v=zwibgNGe4aY

proteintillverkning

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

 

 

Bedömning

Bedömning av era kunskaper kommer att ske slutligen under två tillfällen:

 • Ett fakta och begreppsprov.
 • En uppgift där du ska ta ställning, motivera och argumentera för ditt ställningstagande

Matriser

Bi
Genetik

Genetik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: