Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden årskurs 4 vårterminent 2016

Skapad 2016-05-04 12:28 i Andersbergsskolan Halmstad
Vikingatiden, ett arbetsområde i historia,religion, svenska och bild för år 4.
Grundskola 4 Svenska Historia Bild Svenska som andraspråk Religionskunskap
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om historiska sammanhang. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

 

 

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Arbetssätt och undervisning

Gemensam och enskild läsning i läroboken Koll på Vikingatiden

Genomgång av grundkurs tillsammans

Arbete med följande områden:
* Tro - asagudarna
* Skepp- vart man reste, handel
* Vikingabyn - hur man levde, redskap och verktyg
* Runskrift
* Birka, sagor, brott och straff

Inspiration från bl a webbsidan ungafakta.se/vikingar

 

Visa vad du lärt dig

Aktivt delta i genomgångar och i smågrupper
Skriftlig bedömning

 

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Matriser

Hi Re Sv Bl SvA
Vikingatid, historia år 4

Du har nått delar av målen
Utvecklingssförslag
Du har nått målen
Med hjälp av tidslinjen kunna jämföra olika tidsepoker och se olika likheter och skillnader
 • Sv  4-6
Du kan med stöd och hjälp se vissa likheter och skillnader
Var mer aktiv på lektionerna och fråga när du inte förstår
Du kan jämföra olika tidsepoker och se likheter och skillnader
Kunna redogöra för hur fria män, trälar, kvinnor och barn levde under vikingatiden
 • Hi  4-6
 • Re  4-6
Kan redogöra för olika gruppers levnadsvillkor.
Var mer aktiv på lektionerna och fråga när du inte förstår
Kan redogöra för olika gruppers levnadsvillkor och gör enkla jämförelser.
Känna till de viktigaste fornnordiska gudarna
 • Re  4-6
Du vet namnen på några fornnordiska gudar
Var mer aktiv på lektionerna och fråga när du inte förstår
Du vet namnen på några fornnordiska gudar och vad som kännetecknar dem
Förstå vikingatågens betydelse
 • Bl  4-6
 • Hi  4-6
Kan förklara begreppet vikingatåg.
Var mer aktiv på lektionerna och fråga när du inte förstår
Kan förklara begreppet samt ange olika orsaker till vikingatågen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: