Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 6B vt 16

Skapad 2016-05-04 13:22 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Inledning

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Matriser

Ma
Matematik 6B

Kapitel 6

Tal
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara
Förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.
 • Ma  4-6
Veta att det finns olika typer av tal och veta vad som menas med ett tal.
Kunna förklara vad det finns för olika tal med viss hjälp, samt kunna använda några av begreppen på rätt sätt.
Självständigt kunna förklara vad det finns för olika tal samt kunna använda de rätta begreppen i förklaringarna.
Läsa och skriva stora tal
Kunna läsa ut stora tal upp till 1 000 000, med hjälp.
Kunna läsa ut stora tal upp till 1 000 000 med viss hjälp.
Självständigt kunna läsa ut stora tal upp till 1 000 000.
Kunna skriva stora tal upp till 1 000 000 med hjälp.
Kunna skriva stora tal upp till 1 000 000 med viss hjälp.
Självständigt kunna skriva stora tal upp till 1 000 000.
Multiplikation
Multiplicera heltal t.ex. 42x38.
Kan multiplicera tal som t.ex. 42x38 med hjälp. Veta hur man skriver uppställningen.
Kan multiplicera tal som t.ex. 42x38 med viss hjälp. Kan ställa upp och räkna ut talet med viss hjälp.
Kan självständigt multiplicera tal som t.ex. 42x38. Kan ställa upp och räkna ut talet själv.
Multiplicera decimaltal t.ex. 4,8x5,4.
Kan multiplicera tal som t.ex. 4,8x5,4 med hjälp. Veta hur man skriver uppställningen.
Kan multiplicera tal som t.ex. 4,8x5,4 med viss hjälp. Kan ställa upp och räkna ut talet med viss hjälp.
Kan självständigt multiplicera tal som t.ex. 4,8x5,4. Kan ställa upp och räkna ut talet själv.
Division
Dividera ett heltal där kvoten bli ett decimaltal.
Kan dividera heltal som t.ex. 13/2 med hjälp. Veta hur man skriver uppställningen.
Kan dividera heltal som t.ex. 13/2 med viss hjälp. Kan ställa upp och räkna ut talet med viss hjälp.
Kan självständigt dividera heltal som t.ex. 13/2. Kan ställa upp och räkna ut talet själv.
Binära tal
Skriva och förklara vad ett binärt tal är.
Veta att det finns ett begrepp som heter binär samt kunna skriva ut ett binärt tal med hjälp.
Kunna förklara vad begreppet binär betyder samt kunna skriva ut ett binärt tal med viss hjälp.
Självständigt kunna förklara vad begreppet binär betyder samt kunna skriva ut ett binärt tal.

Kapitel 7

Enheter och skala
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Enheter
Kunna använda olika enheter för vikt och volym. g, hg, kg ml, cl, dl, l
Veta att det finns olika enheter för vikt och volym samt kunna namnge några av dem.
Kunna använda olika enheter för vikt och volym samt kunna namnge dem med viss hjälp.
Kunna självständigt använda de olika enheterna för vikt och volym samt kunna namnge dem.
Kunna använda enheten ton för vikt.
Kunna använda enheten ton för vikt med hjälp.
Kunna använda enheten ton för vikt med viss hjälp.
Självständigt kunna använda enheten ton för vikt.
Hastighet
Förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet.
Veta vad hastighet är och med hjälp göra beräkningar av hastighet.
Veta vad hastighet är och med viss hjälp göra beräkningar av hastighet.
Veta vad hastighet är och självständigt kunna göra beräkningar av hastighet.
Skala
Förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala.
Veta att skala innebär förstoring eller förminskning. Kan räkna med skala med hjälp.
Veta att skala innebär förstoring eller förminskning, samt hur uttryck för skala läses, ex 1:100 eller 100:1. Kan räkna med skala med viss hjälp.
Veta att skala innebär förstoring eller förminskning, samt hur uttryck för skala läses, ex 1:100 eller 100:1. Kan självständigt räkna med skala.

Kapitel 8

Cirkeln
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Kunna förklara begreppen diameter och radie.
Veta att begreppen diameter och radie hör ihop med cirkeln.
Kan förklara vad begreppen diameter och radie betyder med viss hjälp.
Kan förklara vad begreppen diameter och radie betyder.
Omkrets & area
Kunna beräkna cirkelns omkrets och area.
Kan beräkna cirkelns omkrets och area med hjälp.
Kan beräkna cirkelns omkrets och area med viss hjälp.
Kan självständigt beräkna cirkelns omkrets och area.
Cirkeldiagram
Kunna läsa av och tolka ett cirkeldiagram.
Kan läsa och tolka ett cirkeldiagram med hjälp.
Kan läsa och tolka ett cirkeldiagram med viss hjälp.
Kan självständigt läsa och tolka ett cirkeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: