Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Crash in the Jungle" år 6

Skapad 2016-05-04 13:51 i Viksängsskolan Västerås Stad
Läsning av engelsk skönlitteratur.
Grundskola 6 Engelska

Vi kommer under detta arbetsområde att läsa en skönlitterär bok på engelska som heter ”Crash in the jungle”. Boken bygger på en verklig händelse och handlar om en flicka som överlever i djungeln efter en flygplanskrasch. Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 18-22.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Det här kommer du få undervisning om

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsning av boken samt arbete med ord och frågor på innehållet.
 • Vi arbetar med läsfixarna för att bearbeta innehållet i boken.
 • Filmklipp och information kring huvudpersonen i boken samt personer som överlevt olika händelser
 • Skriva en sammanfattning av bokens innehåll med hjälp av stödord och frågor.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Skriftligt förhör/sammanfattning på innehållet i boken.

Lektionsplanering

 • Genomgång av ord och uttryck inför varje kapitel.
 • Högläsning av boken - ett par kapitel i taget.
 • Vi arbetar med läsfixarna för att bearbeta innehållet i boken.
 • Enskilt arbete med frågor på innehållet i boken. Boken finna att lyssna på för de som behöver. Frågorna ligger under "information från skolan".

 

Matriser

En
Crash in the jungle

E
C
A
Förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: