Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter

Skapad 2016-05-04 14:38 i Nyhemsskolan Halmstad
En planering över arbetet med tal och enheter (kap 3) i matematikboken Formula 4.
Grundskola 4 Matematik

När man ska baka möter man flera olika måttenheter i sitt recept. Då är det viktigt att man har bra koll på volymenheterna så att kakan blir god... Förutom volymenheterna kommer du även få jämföra olika föremåls vikter i det här kapitlet. Du kommer också att möta tal i decimalform. Du kommer även träna på att avrunda i olika uträkningar samt bedöma svarens rimlighet.

Innehåll

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

 

 


 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 


 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Konkretisering av mål

Du ska kunna:
 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

 

Arbetsformer

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt. Vi kommer också bedöma rimligheten i vårt svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med en kamrat i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av en viss uppgift.

Du kommer att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Bedömning

Läraren bedömer hur väl du kan: 
 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

genom en diagnos samt en självbedömning.
Läraren bedömer dig även under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med mig (lärare) eller med en klasskamrat.

Under arbetets gång och när vi är klara med arbetsområdet tränar du självbedömning genom att fylla i matrisen nedan. Jag som lärare fyller i min bedömning i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Tal och enheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunna jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på volym för att kunna göra jämförelser.
Du har grundläggande kunskaper om föremåls volymer och visar det genom att jämföra dem på ett i huvudsak fungerande sätt när de anges i samma enhet. Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja en lämplig volymenhet.
Du har goda kunskaper om föremåls volymer och visar det genom att jämföra dem på ett relativt väl fungerande sätt även om de anges i olika enheter (ml, cl, dl eller l). Du kan på ett relativt väl fungerande sätt välja en lämplig volymenhet.
Du har mycket goda kunskaper om föremåls volymer och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan på ett väl fungerande sätt välja en lämplig volymenhet.
Kunna jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på vikt för att kunna göra jämförelser.
Du har grundläggande kunskaper om föremåls vikter och visar det genom att jämföra dem på ett i huvudsak fungerande sätt när de anges i samma enhet. Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja en lämplig viktenhet.
Du har goda kunskaper om föremåls vikter och visar det genom att jämföra dem på ett relativt väl fungerande sätt även om de anges i olika enheter (kg, hg eller g). Du kan på ett relativt väl fungerande sätt välja en lämplig viktenhet.
Du har mycket goda kunskaper om föremåls vikter och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan på ett väl fungerande sätt välja en lämplig viktenhet.
Kunna använda tal i decimalform
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på tal i decimalform för att kunna göra enkla rutinuppgifter.
Du kan använda tal i decimalform på ett i huvudsak fungerande sätt för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan använda tal i decimalform på ett relativt väl fungerande sätt för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan använda tal i decimalform på ett väl fungerande sätt för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Kunna avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner för att kunna lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner på ett i huvudsak fungerande sätt för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner på ett relativt väl fungerande sätt för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner på ett väl fungerande sätt för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att lösa problem för att kunna bedöma svarens rimlighet.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssättet på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssättet på ett väl fungerande sätt. Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: